Välkommen till Svensk Hemvård AB

I ledningen sitter en legitimerad sjuksköterska med lång erfarenhet inom branschen. Vår speciella kompetens är att arbeta med äldre personer med demens och utvecklingsstörda barn.

Hemtjänst samt tilläggstjänster bedrivas alla dagar 07.00-22.00

Vi arbetar utifrån omsorgsnämndens mål som innebär att:

 • AB Svenska Hemvård ska förknippas med god kvalitet inom omsorgsverksamheten.
 • Vårt arbete blir anpassat efter dina behov och din kultur.
 • Vi är ett familjeföretag där vi ser dig som en individ och anpassar vår omsorg till dig. Vi garanterar att du och dina anhöriga ska känna både

     trygghet och stöd i sammarbetet med oss i Svensk Hemvård. 

 • Vårt mål är att ge varje person som vårdas ett gott och tryggt liv. Vi lägger stor vikt vid kundens rutiner och vanor.
 • Vi ser till att individen får bevara sina nuvarande funktioner och stimulera de mindre fungerande funktionerna.
 • AB Svensk Hemvård har för ambition att tillhandahålla hemtjänst med en god kvalitet och vi blir glada när du är nöjd med det arbete vi utför.

 

Språk vi behärskar: 

svenska, engelska, serbiska, bosniska, kroatiska, makedonska, persiska, turkiska samt svensk teckenspråk.

Kontakta oss

Jelena Milinovic

Legitimerad sjuksköterska

070 381 97 90

070 666 11 99

E-post: svenskhemvard@gmail.com

Den professionella hjälpen med

Svensk Hemvård

 • Företaget drivs av en erfaren sjuksköterska.

 

 • Du får en egen lämplig kontaktperson.

 

 • Vi har utbildad personal (undersköterskor).

 

 • En individuell plan görs för varje kund

     utifrån kundens behov och önskemål.

Vi jobbar med kärlek och noggrannhet, följer alla säkerhetsåtgärder och rekommendationer.
Vi har tillstånd från IVO

(Inspektion för vård och omsorg)
Och vi har ett avtal med
Haninge kommun. 

Alla som bor inom Haninge kommun och som är över 65 år men även under 65 år har rätt att ansöka om hemtjänst. 

Hur ska man få hemtjänst?

1. Ring kommunen 08-606 76 00
2. Hembesök av Biståndsbedömare
3. Du väljer "Svensk Hemvård" hemtjänst 
4. Vi skickar personal som jobbar med hjärta och hjärna

*Kostnaden är densamma oavsett vilken utförare du väljer. Om du inte är nöjd med hemtjänsten kan du när som helst byta utföraren.

Vård och omsorg:

  • Personlig hygien 
  • Matlagning
  • Promenader
  • Ledsagning
  • Sällskap
  • Tillsyn

       Service:

       • Inköp
       • Tvät
       • Städning
       • Fönsterputsning

       Hjälp med :

       • gardiner
       • glödlampor
       • förråd
       • trädgård
       • storstädning
       • flytstädning